تجهیزات اتاق تمیز

اتاق تمیز

تامین تجهیزات کنترل اتاق تمیز

شروع ساخت و طراحی اتاق های تمیز از کشورهای آمریکا و اروپا آغاز گشت. به منظور ساخت اتاق های تمیز، می بایست از انواع تجیهزات کنترلی و تهویه ای بهره برد. تجهیزات به کار رفته باید به گونه ای باشند که بتوانند استانداردهای مورد نظر را رعایت کنند. اصول بکارگیری و تامین تجهیزات اتاق های […]

بیشتر بخوانید