تهویه آران انرژی
یکشنبه , مهر ۴ ۱۴۰۰
خانه - تفاوت چیلرها

تفاوت چیلرها

تفاوت چیلرها ، تفاوت چیلر جذبی و تراکمی در پارامتر های ضریب عملکرد در دستگاه های برودتی، شاخص تر از بازدهی دستگاه می باشد.نسبت بین سرمای مفید به کار خالص ضریب عملکرد چرخه سردسازی تراکمی است.

شاخص ترین تفاوت چیلر جذبی و تراکمی

چیلر جذبی و تراکمی

تفاوت چیلر جذبی و تراکمی در چندین مورد شاخص می باشد که در این مقاله به آن می پردازیم. استفاده از چیلر در سامانه های سرمایشی صنایع مختلف اعم از پالایشگاه ها و سردخانه ها تا سامانه های تهویه مطبوع گسترش یافته است.به همین دلیل تحقیقات زیادی روی چرخه های …

توضیحات بیشتر »