سرمایش و گرمایش گلخانه

تهویه مطبوع گلخانه

سیستم سرمایش و گرمایش گلخانه

موضوع شرایط مناسب برای رشد مناسب گیاهان در گلخانه از اهمیت بالایی برخوردار است. به همین دلیل تهویه مطبوع گلخانه برای تامین سرمایش و گرمایش گلخانه بسیار حساس و مهم می باشد. نکات مهم تهویه مطبوع گلخانه پیش از تهیه و خرید هر نوع سیستم تهویه ای برای گلخانه این نکته را باید مدنظر قرار […]

بیشتر بخوانید