موتورخانه دوفصلی

موتورخانه دو فصلی

موتورخانه دو فصلی چیلر و بویلر

همانطور که از نام آن بر می آید موتورخانه دو فصلی، موتورخانه هایی هستند که با بهره گرفتن از سرد کننده چیلر و گرم کننده بویلر نیاز های هر دو فصل سرما و گرما را برای ما مرتفع نمایند.این موتورخانه ها امروزه بخش اصلی تهویه محیط های خانگی و صنعتی را برعهده دارند. نحوه کارکرد […]

بیشتر بخوانید