تهویه آران انرژی
یکشنبه , مهر ۴ ۱۴۰۰
خانه - هزینه برق چیلر

هزینه برق چیلر

هزینه برق چیلر ، در چیلرهای تراکمی انرژی ورودی آن برق است که در این صورت نمی توان COP این دو را با هم مقایسه کرد.با توجه به تولید برق با استفاده از گاز و افت ۷۰ درصدی شبکه انتقال برق و راندمان ۱۸ تا ۳۰ درصدی نیروگاه ها COP چیلرهای تراکمی بر اساس گاز ورودی تقریبا برابر ۱ می باشد که از چیلر جذبی کمتر است.

هزینه برق چیلر

برق چیلر

همواره بحث هزینه و صرفه اقتصادی در استفاده از سیستم حرف اول را می زند. اینکه یک سیستم چه مقدار انرژی مصرف می کند و آیا استفاده از آن با صرفه است حائز اهمیت می باشد.از آنجایی که چیلرها نیز از انرژی الکتریسیته به عنوان نیرومحرکه خود بهره می برند این …

توضیحات بیشتر »