انواع چیلرهای صنعتی

چیلر جذبی و تراکمی

شاخص ترین تفاوت چیلر جذبی و تراکمی

تفاوت چیلر جذبی و تراکمی در چندین مورد شاخص می باشد که در این مقاله به آن می پردازیم. استفاده از چیلر در سامانه های سرمایشی صنایع مختلف اعم از پالایشگاه ها و سردخانه ها تا سامانه های تهویه مطبوع گسترش یافته است.به همین دلیل تحقیقات زیادی روی چرخه های ترمودینامیکی آنها صورت گرفته که […]

بیشتر بخوانید