بهترین سیستم تهویه مطبوع

تهویه مناطق گرم

تهویه مطبوع در مناطق گرم و مرطوب

با توجه به متفاوت بودن اقلیم ها، سیستمی که به منظور تهویه به کار گرفته می شود که می بایست متفاوت باشد. تهویه مناطق گرم و مرطوب نیز یکی از این اقلیم هاست که برای تهویه مناسب،سیستم مورد نظر خود را می طلبد. تهویه در مناطق گرم و مرطوب به دلیل گرمای بالا و رطوبت […]

بیشتر بخوانید