تعمیر و نگهداری چیلر تراکمی

عیب یابی چیلر های تراکمی

عوامل موثر در عیب یابی چیلر های تراکمی

هیچ سیستمی وجود ندارد که تا همیشه به شکل اولیه خود کار کند و نیازی به تعمیرات نداشته باشد. سیستم های تراکمی مثل چیلرهای تراکمی نیز از این قضیه مستثنی نیستند و پس از یک دوره مشخص تجهیزات به کار رفته در آن دچار عیب می شوند و نیاز به تعمیر پیدا می کنند. عیب […]

بیشتر بخوانید