فروش دستگاه زنت

قیمت دستگاه زنت | دستگاه زنت

دستگاه زنت دستگاه ایجاد تهویه در فصل گرم و سرد است به این شکل که در فصل گرم ایجاد هوای خنک و در فصل سرد ایجاد هوای گرم میکند. ساختار این دستگاه به گونه ای

بیشتر بخوانید